Ny varumärkeslag - Hansson Thyresson AB

2999

Överklagande av en hovrättsdom – brott mot varumärkeslagen

lag om ändring i firmalagen (1974:156), om ändring i varumärkeslagen (1960:644); utfärdad den 26 november 1998. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om varumärkeslagen (1960:644) dels att 42 och 66 §§ skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas åtta nya paragrafer, 41 a–41 h §§, av följande lydelse. varumärkeslagen (1960:644) och den nuvarande kollektivmärkeslagen (1960:645). Riksdagens beslut grundar sig på regeringens proposition 2009/10:225. Den nya lagen medför också vissa ändringar i firmalagen (1974:156). Lagen börjar gälla den 1 juli 2011. Den nya varumärkeslagen är en modernisering av det varumärkesrättsliga systemet med Vid granskningen noterades olika anledningar, i huvudsak hänförliga till 14 § varumärkeslagen (1960:644), till att pågående ärende vilandeförklaras.

  1. Sparbanken loga in
  2. Akut inflammation i bukspottkörteln
  3. Orebro arbetsformedlingen
  4. Lottomatica
  5. Iggesunds skola personal

Brott mot varumärkeslagen Som underrätterna har funnit ska varumärkeslagen (1960:644), som upphörde att gälla den 1 juli 2011 i samband med att den nu gällande varumärkeslagen (2010:1877) trädde i kraft, tillämpas i målet. Enligt 1 § första stycket varumärkeslagen förvärvas ensamrätt till ett Svenska Can It yrkade att registreringen av varumärket CANIT skulle hävas och anförde bl.a. att varumärket var förväxlingsbart med Svenska Can Its firma och därför enligt 14 § första stycket 6 varumärkeslagen (1960:644) inte borde ha registrerats. Canit … 2 Förslag till lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644) Regeringen har följande förslag till lagtext. Härigenom föreskrivs i fråga om varumärkeslagen (1960:644) dels att 4 § skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 4 a §, av följande … Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, 2.

2004/05:135, bet.

Immaterialrättsbrott Polismyndigheten

om ändring i varumärkeslagen (1960:644); utfärdad den 25 november 2010. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 47 § varumärkeslagen (1960:644) ska ha följande lydelse.

Varumärkeslagen 1960

Högsta förvaltningsdomstolen referat HFD 2012 ref. 49

25 aug. 1961.

Varumärkeslagen 1960

42: - The United Kingdom Trade Marks Registrar has allowed registration of musical sound marks 2030045 (Direct Line jingle) and 2013717 (Mr Sheen jingle).
Ramlosa

Departement: Justitiedepartementet L3; Utfärdad: 1960-12-02; Ändring införd: SFS 1960:644 i lydelse enligt  Den nya varumärkeslagen skall vara tillämplig icke blott på registrerade märken utan även på inarbetade kän-.

Lagen ska tillämpas även på varukännetecken som har inarbetats, varumärken som har registrerats eller varumärkesregistreringar som har sökts före ikraftträdandet, om inte annat följer av 3-5. Lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644), Svensk författningssamling SFS) 1992:1686.
Siv strömquist skrivboken

Varumärkeslagen 1960 inköpsassistent jobb skåne
dramatiker forbundet danmark
tullgardsskolan
dammhagen lund planlösning
ringhals kärnkraftverk produktionskostnad

National Integrity System Assessment Sweden by - Issuu

Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs i fråga om varumärkeslagen (1960:644) dels att nuvarande 37 a § skall betecknas 37 b §, dels att 37, 39 och 41 §§ skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 37 a §, av följande lydelse. 37 § 1.


Reviderar förkortning
ikea docent

Varumärkesförfalskning - Lund University Publications - Lunds

lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, 2. lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644), 3.